Disclaimer

Versie: 0.1 – maart 2023

Website: studiomooz.nl
Gebruiker: bezoekers van de website
Bedrijf: Studio Mooz, Grijpskerke

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer. 

Op het gebruik van deze website (studiomooz.nl incl. alle redirects) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Studio Mooz streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Studio Mooz niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Studio Mooz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. 
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Studio Mooz en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Studio Mooz garandeert niet dat e-mails die aan Studio Mooz worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Studio Mooz te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Studio Mooz geeft geen enkele invloed op de website van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan. Studio Mooz aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Studio Mooz zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat Studio Mooz daar vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Inhoudelijke verantwoording

Het logo en de huisstijl van Studio Mooz zijn eigendom van Anke van de Wetering.
Inhoudelijke tekst is opgesteld door Anke van de Wetering en Alexander de Groot van PixelPlay.
Fotografie en nabewerking zijn afkomstig van Alexander de Groot van PixelPlay.
Stockfoto’s afkomstig van Depositphotos.
Webdesign en grafisch materiaal is verzorgd door Alexander de Groot van PixelPlay.